Studie využití

památkových objektů, rekonstrukcí,
dostaveb a novostaveb
v prostředí s historickou zástavbou.

Průzkumy a posudky

zpracování a zajištění průzkumů a posudků historických objektů
(stavebně historické, statické, restaurátorské,…)
 

Videogrametrie

dáváme rozměr historii
 

Projektová a konzultační činnost      

Náš projekční ateliér se primárně zaměřeuje na rekonstrukci a obnovu památek.

Realizace a projekty

Komplexní projekty pro nové objekty, konzervace a restaurování památek, poradenská a průzkumná činnost, spolupráce s projekčními kancelářemi.

Zřícenina hradu Košumberk, renesanční palác

Zřícenina hradu Košumberk, renesanční palác

Objekt: hrad Košumberk

Místo: hrad Košumberk, obec Luže

Investor: obec Luže

Realizace: 2010

Rozsah činnosti: DSP, DPS, AD

Kutná Hora, Chrám sv. Barbory

Kutná Hora, Chrám sv. Barbory

Objekt: Chrám sv. Barbory

Místo: Chrám sv. Barbory, obec Kutná hora

Investor: obec Kutná hora

Realizace: 2010

Rozsah činnosti: DSP, DPS, AD

Žďár nad Sázavou, Zelená Hora

Žďár nad Sázavou - Zelená Hora

Oprava ambitu a kostela sv. Jana Nepomuckého (18. století) památka UNESCO.

Fasáda Hotelu Republica (dnes King's Court)

Fasáda Hotelu Republica (dnes King's Court)

Státní zámek Žleby

Státní zámek Žleby

generální oprava střech

Muzeum barokních soch v kostele sv. Josefa v Chrudimi

Muzeum barokních soch v kostele sv. Josefa v Chrudimi

Spolupráce na památkovém řešení a konstrukci (stavební povolení, realizace a některé další spolupráce jako pasportizace).

Videogrammetrie - dáváme historii rozměr

Touto metodikou jsme se začali zabývat, když jsme chtěli maximálně urychlili sběr dat v terénu a zároveň odbourat problémy, se kterými se potýká každý zpracovatel fotogrammetrické zakázky (nepřesnost odečtu v hranách objektu, správné vyhodnocení drobného rastru – mříže, pletivo, odečet povrchů vysoce kontrastních, průsvitných a průhledných ad.). Tím, že do výpočtu vstupují ne jednotlivé fotografie, ale celé videosekvence, máme možnost zpracovávat obrovské množství obrazového materiálů, který jednoznačně charakterizuje tvar a vlastnosti skenované reality. V r. 2016 byla technologie úspěšně testována v různých prostředích a v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. 

Videogrammetrie / Fotogrammetrie

V posledních dvou letech vznikla ve spolupráci matematiků, geodetů a památkářů nová metodika dokumentace historických objektů, využívající plně technologii tzv. optického skenování - digitální 3D fotogrammetrie / videogrammetrie

Dokumentace historických a archeologických předmětů, průzkumy a dokumentace v neviditelných spektrech elektromagnetického záření

Pro co nejméně časově a finančně náročnou a přesto přesnou a detailní digitální dokumentaci různě velkých předmětů (uměleckých předmětů, archeologických nálezů ad.) je dnes optimální využít některou technologie pracující na základě optických systémů. Jednotlivé dostupné technologie se liší v projektovaném světelném zdroji a způsobu jeho zahycení na povrchu objektu zájmu.

BIM

Vzhledem k množství dat z videogrammetrie dokážeme jakýkoliv, nejen historický, objekt zpracovat v informačním modelu budovy, tzv. BIM.